Jis Nay Umer Say Muhabbat Ki – Muharram 1442 – Hazrat Umer

1,566

Jis Nay Umer Say Muhabbat Ki Us Nay Mujh Say Muhabbat Ki
Aur Jis Nay Umer Say Bugz Rakha Us Nay Mujh Say Bugz Rakha.

Jis Nay Umer Say Muhabbat Ki – Muharram 1442 – Hazrat Umer

muharram1442

Comments